7 Chakra Meditation Tapestry

Regular price $49.99

 

 

 

 

 7 Chakra Meditation Tapestry

  • Crown Chakra "Sahasrara"
  • Third Eye Chakra "Ajna"
  • Throat Chakra "Vishuddha"
  • Heart Chakra "Anahata"
  • Solar Plexus Chakra "Manipura"
  • Sacral Chakra "Swadhishtana"
  • Root Chakra "Muladhara"